Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi

Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Geçici 3 maddeyle birlikte toplam 42 maddeden oluşan teklifin komisyondaki görüşmeleri iki gün boyunca yaklaşık 24 saat sürdü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantılara katılmadı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, bugün AKP Ordu Milletvekili ve eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında toplandı. Komisyona, eğitim sendikalarının temsilcileri de katıldı. Komisyonu bakanlık adına MEB bürokratları izledi. MEB bürokratlarının yanı sıra YÖK, Adalet Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de komisyonda salonunda bulundu.

Geçici 3 maddeyle birlikte toplam 42 maddeden oluşan, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi. Komisyonun iki gün boyunca yaklaşık 24 saat süren görüşmelerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılmadı.

CHP Genel Başkan Yardımıcısı Suat Özçağdaş, “İki gün boyunca süren görüşmelerden dolayı bürokratlarımızın performansından dolayı teşekkür ediyorum, iktidar partisi mensuplarını tebrik ediyorum. Hiçbir önergeyi kabul etmediler, hiçbir maddeyi deldirmediler. Tutanaklara bakın çok önerilerimiz oldu. her şeye Atatürk ile ilgili maddelerin geri girmesi gerekir” dedi. 

Komisyon Başkanı Mahmut Özer, “İki günlük süreç anlayış ve birlikte karar alma istişare ederek ilerledik. Bu süreçte görüşlerini ifade eden milletvekillerimize ve sendika temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Parti temsilcisi arkadaşlarımızı salı günü odama davet ediyorum, özel sektör öğretmenlerimizle ne yapabileceğimizi konuşmaya davet ediyorum” dedi. 

Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, şu düzenlemeleri öngörüyor:

Milli Eğitim Akademisi kurulacak

Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, gelişimi ve kariyer basamaklarında ilerlemeleri için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlı olarak “Milli Eğitim Akademisi” kurulacak. Milli Eğitim Akademisi’nde aday öğretmenler için 3 veya 4 dönemden oluşan ‘hazırlık eğitimi’ verilecek. Hazırlık eğitimi, teorik ve uygulamalı derslerden oluşacak. Her bir dönem en az 10 en fazla 14 haftadan oluşacak.

Hazırlık eğitimine alınacaklarda aranacak koşullar

Hazırlık eğitimine alınacaklarda Türk vatandaşı olmak; kamu haklarından mahrum bulunmamak; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayasızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olmamak; devlet memurluğundan çıkarılmamış veya bu kanunun 25 inci maddesine göre öğretmenliği sona ermemiş olmak; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muvazzaf askerlik hizmeti ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak; öğretmenliğe atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen yükseköğretim programlarından mezun olmak; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan alanlara göre Bakanlıkça belirlenecek sınav puanına sahip olmak, sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak koşulları aranacak.

Sözleşmeli olarak atanacaklar

Uzman öğretmen ve başöğretmenlikte sınav kalkacak

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kariyer basamakları ile ilgili hüküm yeniden düzenlendi. Buna göre, öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacak. Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilecek.

20 yılın üzerinde çalışması bulunan öğretmenlere başöğretmenlik ünvanı

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları, kademe ilerleme cezası almamaları ve Akademi’de eğitim almaları koşuluyla (en az 10 yıl hizmeti olma şartı hariç) başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek.

Öğretmene şiddet suçlarında cezalar artacak

Öğretmenlere karşı işlenen “kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında” cezalar “yarı oranında” artırılacak. Hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Yetersizliği tespit edilen öğretmenler akademi tarafından eğitime alınacak

Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, Akademi tarafından eğitime alınacak. Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan Bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınacak. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanacak.

Yönetici adayları da akademiye gidecek

Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, Akademi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınacak. Bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılması hâlinde başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. Yönetici yetiştirme programına alınanlardan bu program sonunda yapılan yazılı sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Bunlar tercihleri de dikkate alınarak bu fıkraya göre yapılan yazılı sınavda alınan puan üstünlüğüne göre vali onayı ile yönetici olarak görevlendirilecek. Yöneticiler dört ders yılı için görevlendirilir. Yöneticiler aynı eğitim kurumunda aynı ünvanla en fazla sekiz ders yılı görev yapabilecek.

Öğrencilerin görüntülerini paylaşan öğretmen ve yöneticilere ceza

Öğretmen ve yöneticiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanacak. Ancak öğretmen ve yöneticilerden; öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama; ilgili mevzuatı gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim öğretim sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme cezası verilecek. (ANKA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir